1. ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റായാണ് വാന്‍ ഒയിദോയെ യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്?
2. സെന്‍ട്രല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍സിന്റെ പുതിയ ഡയരക്ടറായി നിയമിതനായത് ആര്?
3. ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനാ നിര്‍മാണ സമിതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച മലയാളിയായ ദളിത് വനിത?
4. ഫെബ്രുവരി 6-ന് വിക്ഷേപിച്ച GSAT-31 ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത് വാര്‍ത്താ വിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ്?
5. 2017-18-ല്‍ കേരളത്തിന്റെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക് എത്ര?
6. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ പുതുക്കിയ റിപ്പോ നിരക്ക് എത്രയാണ്?
7. 2018-19-ലെ രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം നേടിയ ടീം?
8. 2019-ലെ യു.എന്‍. വര്‍ഷാചരണത്തിന്റെ വിഷയമല്ലാത്തതേത്?
9. ഇന്ത്യയില്‍ ബജറ്റ് സമ്പ്രദായം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന്?
10. ഗുജറാത്തിലെ ദാണ്ഡിയില്‍ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി നിര്‍മിച്ച സ്മാരകത്തില്‍ എത്ര ലമയാളികളുടെ ശില്പങ്ങളുണ്ട്?