1. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയില്‍ തുരങ്കം:
2. ഗോവയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പദവി നല്‍കിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി:
3. ഇന്ത്യയില്‍ സംസ്ഥാന നിയമ നിര്‍മാണസഭയുടെ ഉപരിസഭയിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി എത്ര വര്‍ഷമാണ്?
4. ഇന്ത്യയിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:
5. ലോക്‌സഭയുടെ മുന്‍ഗാമി എന്ന റിയപ്പെടുന്നത്:
6. ആധുനിക ആന്ധ്രയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്:
7. പട്ടികജാതി-പട്ടിക വര്‍ഗക്കാര്‍ക്കായിട്ടുള്ള ദേശീയ കമ്മിഷനെ, ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മിഷനും ദേശീയ പട്ടിക വര്‍ഗ കമ്മിഷനും ആയി രണ്ടായി വിഭജിച്ച ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതി:
8. കേരളത്തില്‍ എവിടെയാണ് പാപനാശം ബീച്ച്?
9. ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നതാര്?
10. ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തേയില ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം:
11. ഒറീസയുടെ പേര് ഒഡിഷ എന്ന് പരിഷ്‌കരിച്ച വര്‍ഷം:
12. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ആസ്ഥാനം:
13. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം 1905-ല്‍ ആരംഭിച്ചത്:
14. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുര്‍വേദ എവിടെയാണ്?
15. പാര്‍ലമെന്റില്‍ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ്:
16. ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് ബര്‍മയെ ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് വേര്‍പ്പെടുത്തിയത്?
17. ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിന്റെ ചിഹ്നം:
18. ഒന്നാം കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശതമാനം വോട്ടുകള്‍ നേടിയ പാര്‍ട്ടി:
19. ലോക്‌സഭയുടെ മുന്‍ഗാമി എന്ന റിയപ്പെടുന്നത്:
20. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ജില്ലകളുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം: