1. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദൂരം ഇന്ത്യയില്‍ കിഴേക്കാട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി:
2. കൊച്ചി മേജര്‍ തുറമുഖമായ വര്‍ഷമേത്?
3. ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയ പത്രങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ തുടക്കം കുറിച്ചതാര്?
4. ആധുനിക ആന്ധ്രയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടത്:
5. 'പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാരനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള കടന്നാക്രമണവും ക്രൂരതയും അടിച്ചമര്‍ത്തലും ഒറ്റക്കെട്ടായിനിന്ന് ചെറുക്കാന്‍ കഴിയും' എന്നു പറഞ്ഞതാര്?
6. തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തില്‍ മുറജപം നടക്കുന്നത് എത്ര വര്‍ഷത്തിലൊരിക്കലാണ്?
7. നാഷണല്‍ ലൈബ്രറി എവിടെയാണ്?
8. സൂരജ്താല്‍ തടാകം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്?
9. കേന്ദ്ര സംഗീത അക്കാദമി രൂപംകൊണ്ട വര്‍ഷം:
10. കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മിഷന്‍ നിലവില്‍വന്നത്:
11. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് 1930-1935 കാലയളവില്‍ കേസരി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്:
12. പ്രാദേശികഭാഷാ പത്രനിയമം (Vernacular Press Act) നടപ്പിലാക്കിയതാര്?
13. 'ബംഗാല്‍' എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചതാര്?
14. കേരളത്തില്‍ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല:
15. 2011 സെന്‍സസ് പ്രകാരം സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും പരിഗണിക്കുേമ്പാള്‍ സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ എവിടെയാണ്?
16. 'വോയ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ' എന്ന പത്രം സ്ഥാപിച്ചത്:
17. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആയുര്‍വേദ എവിടെയാണ്?
18. ഡക്കാന്‍ എജുക്കേഷന്‍ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ?
19. സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചതാര്?
20. 'ഹിന്ദു' പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ജി. സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യര്‍ സ്ഥാപിച്ച തമിഴ് പത്രത്തിന്റെ പേര്?