1. വായനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന്?
2. കോവിഡ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച ATMA മെഷീന്‍ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍?
3. ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് വധവാന്‍ തുറമുഖം നിലവില്‍ വരുന്നത്?
4. 2021-ല്‍ നാലാമത് ഏഷ്യന്‍ യൂത്ത് പാരാഗെയിംസ് നടത്തുന്നതെവിടെ?
5. 16-ാമത് പി.കേശവദേവ് സാഹിത്യപുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായതാര്?
6. യു.എസ് ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ നാസ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കിയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയേത്?
7. 2020-ലെ പദ്മശ്രീ പുരസ്‌കാരത്തിന് നാമദിര്‍ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട മലയാളി ഫുട്‌ബോളര്‍?
8. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ച ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ് പദ്ധതിയുടെ പേര്?
9. യു.എന്‍. പൊതുസഭയുടെ 75-ാം അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെ?
10. ഇന്ത്യ-ചൈന സംഘര്‍ഷം നക്കുന്ന ഗല്‍വാന്‍ പ്രദേശം എവിടെയാണ്?