1. വിക്ഷേപണസമയത്ത് മംഗള്‍യാന്റെ ഭാരം എത്രയായിരുന്നു?
2. ഇന്ത്യ-റഷ്യ എന്നിവ സംയുക്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രീയ-വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു?
3. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ കൃത്രിമോപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ്?
4. ചന്ദ്രനില്‍ പതാക നാട്ടിയ എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ?
5. ഇന്ത്യ പ്രഥമ ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു?
6. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നാനോ-ഉപഗ്രഹമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്?
7. ചൊവ്വയിലേക്ക് പര്യവേക്ഷണദൗത്യമെത്തിച്ച ആദ്യത്തെ ഏഷ്യന്‍രാജ്യമേത്?
8. 1975 ഏപ്രില്‍ 19-ന് ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെനിന്നുമാണ്?
9. 'രുഗ്മിണി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വാര്‍ത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമേത്?
10. മംഗള്‍യാന്‍-1 ദൗത്യം വിക്ഷേപിച്ച വര്‍ഷം ഏത്?
11. ആന്‍ട്രിക്സ് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്?
12. ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ.യുടെ ആസ്ഥാനമന്ദിരം ഏതുപേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു?
13. ആര്യഭട്ട ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ ഭാരം എത്രയായിരുന്നു?
14. 1969 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് നിലവില്‍വന്ന ഇന്ത്യന്‍ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണസ്ഥാപനത്തിന്റെ (ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ.) ആസ്ഥാനമെവിടെ?
15. ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ. 2019 ജനുവരിയില്‍ വിക്ഷേപിച്ച ഏത് ഉപഗ്രഹമാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞതായി അറിയപ്പെടുന്നത്?