1. ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളില്‍പ്പെടാത്തത് ഏത്?
2. അര്‍ഥശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ്:
3. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദി?
4. നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇമ്യൂണോളജി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ?
5. മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായി ബന്ധ പ്പെട്ട ആശയം ഏതാണ്?
6. വിദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെനാട്ടില്‍ കൃഷിചെയ്തത്?
7. കേരളത്തിലെ ഏക ടൗണ്‍ഷിപ്പ്
8. അധ്യാപകദിനം ആചരിക്കുന്നത്?
9. താജ്മഹലിന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഭീഷണി ഉയര്‍ത്തുന്ന വാതകം?
10. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേ കടന്നുപോകാത്തത് ഏത്?
11. പ്രസിദ്ധമായ അശോകചക്രം കണ്ടെടുത്ത സ്ഥലം
12. ഫ്യൂജിയാമ അഗ്‌നിപര്‍വതം എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?
13. കലിംഗയുദ്ധത്തില്‍ മനംനൊന്ത് ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ചക്രവര്‍ത്തി:
14. പ്രസിദ്ധ ഹിന്ദു തീര്‍ഥാടനകേന്ദ്രമായ ശബരിമല ഏത് ജില്ലയിലാണ്?
15. പര്‍വതസംസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: