1. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട മോഹൻലാൽ ചിത്രം

2. മോഹന്‍ലാല്‍ കടുത്ത എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം